Qariirad S

NaWayEe Center School

Dusiga degmada

Buundooyin 7-12
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 8:15PM-3PM  

Barnaamijka iskuulka kahoreeya

Barnaamijka iskuulka kadib

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 47

Furaha tirikoobka

  • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
  • Aasiyaan
  • Madow ama afrikaan mareykan ah
  • Isbaanish ama Laatiin
  • Cadaan
  • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
  • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 87%
Macalimiinta kala midibka ah 0%Qiimeynta tacliinta
Beddelka iskuulka
Qiimaynta laga bilaabo 2019: Beddelka iskuulka

Heerka qalin-jabinta 7 sano

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


Arday aan ku filnayn xogta in si guud loo sheego.