Qoys kadtaa waxa uu u qalmaa dugsi wanaagsan

Baadh
Dugsiyada Minneapolis

Iskuulada waaweyni waxay siinayaan caruurta oo dhan, iyadoon loo eegayn asalkooda, waxbarasho weyn - halka ardaydu wax ku akhriyaan & ku bartaan xisaabta heerka darajada, oo ay ugu diyaar garoobaan kuliyada & xirfadda.

Raadi Kaaga Maanta

Hel 154 Dugsiyada