Qariirad NE

Menlo Park Academy

Dusiga degmada

Buundooyin 9-12
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 8:50AM-3:30PM  

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 67

Furaha tirikoobka

 • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
 • Aasiyaan
 • Madow ama afrikaan mareykan ah
 • Isbaanish ama Laatiin
 • Cadaan
 • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
 • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 64%
Macalimiinta kala midibka ah 0%

 • TacliinTacliinWaxay ka caawisaa in ay ardayda ka qalin jebiyaan (deeyn iska bixinta). Fasalada waxaa loo qaabeeyay in lagu baro arday badan oo kala duwan: aragtida, luqada, maqalka. Fasalka cabiradooda yaryahay.
 • Extra ProgrammingBarnaamijyo dheeraad ahWaxay bixisaa feerka Thai, karinta, iyo fanka. Xannaanada caruurtu waa loo heli karaa ardayda carruurta la socoto.
 • Special EdWaxbarasho gaar ahWaxay bixisaa adeegyo waxbarsho oo gaar ah. Wac iskuulka wixii warbixin dheeri ah.
 • GaadiidGaadiidBaabuur raaca waa la bixinayaa. Wixii warbixin dheeraad aha kala xiriir iskuulka.
 • How To EnrollSida loo diiwangeliyoHadii aad xiiseeynayso diwaangelin, booqo websaaytka ama wac iskuulka.


Qiimeynta tacliinta
Beddelka iskuulka
Qiimaynta laga bilaabo 2019: Beddelka iskuulka

Heerka qalin-jabinta 7 sano

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.