Qariirad N

Jenny Lind Community School

Dusiga degmada

Buundooyin PK-5
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 7:30AM-2PM  

Barnaamijka iskuulka kahoreeya

Barnaamijka iskuulka kadib

Pre-K Pre K

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 281

Furaha tirikoobka

  • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
  • Aasiyaan
  • Madow ama afrikaan mareykan ah
  • Isbaanish ama Laatiin
  • Cadaan
  • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
  • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 76%
Macalimiinta kala midibka ah 30%Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: Waxqabad Hoose

2019: Ardayda heerka fasalka (aqoontooda)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


2019: Ardaydu waxay ku socdaan waddadii (horumar)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.