Qariirad SW

Ubah Medical Academy

Dugsiga Charter

Buundooyin 9-12
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 7:30AM-2:30PM (M-Th) & 7:30AM-1:00PM (F)  

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 313

Furaha tirikoobka

 • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
 • Aasiyaan
 • Madow ama afrikaan mareykan ah
 • Isbaanish ama Laatiin
 • Cadaan
 • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
 • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar >90%
Macalimiinta kala midibka ah 47%

 • TacliinTacliinA college prep program. Curriculum focuses on medicine, health, & the life sciences. Offers PSEO.
 • Extra ProgrammingBarnaamijyo dheeraad ahWaxay bixisaa Carabi. Iskaashiga Twin Cities International Elementary School & Minnesota International School Middle School.
 • Special EdWaxbarasho gaar ahWaxay bixisaa adeegyo waxbarsho oo gaar ah. Wac iskuulka wixii warbixin dheeri ah.
 • GaadiidGaadiidBaabuur raaca waa la bixinayaa. Wixii warbixin dheeraad aha kala xiriir iskuulka.
 • How To EnrollSida loo diiwangeliyoHadii aad xiiseeynayso diwaangelinta, kala xiriir (952) 540-2943. Sidoo kale waxaad wixii war bixin dheeri ah ka booqan kartaa https://www.ubahmedicalacademy.org/domain/1213 -
Great MN Schools: Changing the Odds Award
2017, 2018, 2019


Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: Waxqabad Sare

Heerka qalin-jebinta 4ta sano

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


2019: Ardayda heerka fasalka (aqoontooda)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


ACT: 18.1