Qariirad NE

Gaia Democratic School

Iskuul madax banaan

Buundooyin K-12
Qiimo $8,000, kaalmada maaliyadeed ayaa la heli karaa, $5,000 celcelis ahaan abaal-marin

Saacadaha iskuulka 9:30AM-4PM  

Barnaamijka iskuulka kahoreeya

Barnaamijka iskuulka kadib

Tirakoobka dadweynaha

No data

Diiwangelinta 23

Furaha tirikoobka

  • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
  • Aasiyaan
  • Madow ama afrikaan mareykan ah
  • Isbaanish ama Laatiin
  • Cadaan
  • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
  • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 65%
Macalimiinta kala midibka ah 30%Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: XOG XADIDAN

Xogta tacliinta si guud looguma heli karo iskuulada madaxa banaan.Qiimeynta tacliinta ku salaysan xog si gaar ah loo bixiyay.