Qariirad S

Sullivan STEAM Magnet

Dusiga degmada

Buundooyin K-8
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 7:30AM-2:00PM  

Barnaamijka iskuulka kahoreeya

Barnaamijka iskuulka kadib

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 770

Furaha tirikoobka

  • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
  • Aasiyaan
  • Madow ama afrikaan mareykan ah
  • Isbaanish ama Laatiin
  • Cadaan
  • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
  • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 72%
Macalimiinta kala midibka ah 20%Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: Waxqabad Hoose

2019: Ardayda heerka fasalka (aqoontooda)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


2019: Ardaydu waxay ku socdaan waddadii (horumar)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


Waxaan dooranay in aanan sheegin xogta guusha ee tacliinta iyada oo ay sabab u tahay ka qaybqaadasho yarida MCA ee guga 2021. Fadlan wixii warbixin dheeri ah ka fiiri rc.education.mn.gov -