Qariirad N

Prairie Seeds High School

Dugsiga Charter

Buundooyin 9-12
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 8AM-3:22PM  

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 210

Furaha tirikoobka

 • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
 • Aasiyaan
 • Madow ama afrikaan mareykan ah
 • Isbaanish ama Laatiin
 • Cadaan
 • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
 • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 71%
Macalimiinta kala midibka ah 18%

 • TacliinTacliinDugsi sare udiyaar garoowga kuliyada. Diirad xoogan oo la saaro dhaqanka iyo luuqada Hmong. Waxay u bixisaa Ingiriisiga sidii barnaamij luqad labaad. Waxay bixisaa AP, PSEO, & soo kabashada deynta.
 • Extra ProgrammingBarnaamijyo dheeraad ahWaxay bixisaa fanka, ciyaaraha, iyo manhajka ka baxsan dhaqanka.
 • Special EdWaxbarasho gaar ahWaxay bixisaa adeegyo waxbarsho oo gaar ah. Wac iskuulka wixii warbixin dheeri ah.
 • GaadiidGaadiidBaabuur raaca waa la bixinayaa. Wixii warbixin dheeraad aha kala xiriir iskuulka.
 • How To EnrollSida loo diiwangeliyoHadii aad xiiseeynayso diwaangelinta,kala xiriir Julie Her (763) 450-1388 ama . Sidoo kale waxaad wixii war bixin dheeri ah ka booqan kartaa psak12.org/students-families/registration.
Great MN Schools: Changing the Odds Award
2019


Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: AWOODA SARE

Heerka qalin-jebinta 4ta sano

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


2019: Ardayda heerka fasalka (aqoontooda)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


ACT: 15.4