Qariirad NE

Pillsbury Community School

Dusiga degmada

Buundooyin PK-5
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 8:05AM-2:35PM  

Barnaamijka iskuulka kahoreeya

Barnaamijka iskuulka kadib

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 429

Furaha tirikoobka

  • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
  • Aasiyaan
  • Madow ama afrikaan mareykan ah
  • Isbaanish ama Laatiin
  • Cadaan
  • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
  • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 9%
Macalimiinta kala midibka ah 4%

Great MN Schools: Changing the Odds Award
2018, 2019


Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: AWOODA SARE

2019: Ardayda heerka fasalka (aqoontooda)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


2019: Ardaydu waxay ku socdaan waddadii (horumar)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


Waxaan dooranay in aanan sheegin xogta guusha ee tacliinta iyada oo ay sabab u tahay ka qaybqaadasho yarida MCA ee guga 2021. Fadlan wixii warbixin dheeri ah ka fiiri rc.education.mn.gov -