Qariirad S

Our Lady of Peace

Iskuul madax banaan

Buundooyin PK-8
Qiimo $5,057, gargaar lacageed ayaa diyaar ah

Saacadaha iskuulka 8AM-3PM  

Barnaamijka iskuulka kahoreeya

Barnaamijka iskuulka kadib

dharka iskuulka Pre K

Pre-K Pre K

Tirakoobka dadweynaha

No data

Diiwangelinta 156

Furaha tirikoobka

 • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
 • Aasiyaan
 • Madow ama afrikaan mareykan ah
 • Isbaanish ama Laatiin
 • Cadaan
 • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
 • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 21%
Macalimiinta kala midibka ah -

 • TacliinTacliinKhabiirada tacliinta ee qaybo badan
 • Extra ProgrammingBarnaamijyo dheeraad ahDugsiga Katooliga: Qof kasta wuu u furan yahay, iyadoon loo eegin iimaanka. Waxay bixisaa ciyaaraha, muusiga, fanka, iyo manhajka riwaayadaha.
 • Special EdWaxbarasho gaar ahWaxay bixisaa adeegyo waxbarsho oo gaar ah iyada oo lala kaashanayo iskuulaadka degmada dowlada. Wac wixii warbixin dheeri ah.
 • GaadiidGaadiidBaabuur raaca waxaa laga bixiyaa subixii meel cayiman.
 • How To EnrollSida loo diiwangeliyoHadii aad xiiseeynayso diwaangelinta, kala xiriir Cathy Bergen (612) 823-8253. Sidoo kale waxaad wixii war bixin dheeri ah ka booqan kartaa https://www.school.olpmn.org/admission-and-enrollment/ -


Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: XOG XADIDAN

Xogta tacliinta si guud looguma heli karo iskuulada madaxa banaan.Qiimeynta tacliinta ku salaysan xog si gaar ah loo bixiyay.