Qariirad S

Longfellow Alternative High School

Dusiga degmada

Buundooyin 9-12
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 9:40AM-4:10PM  

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 68

Furaha tirikoobka

  • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
  • Aasiyaan
  • Madow ama afrikaan mareykan ah
  • Isbaanish ama Laatiin
  • Cadaan
  • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
  • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar >90%
Macalimiinta kala midibka ah 0%Qiimeynta tacliinta
Beddelka iskuulka
Qiimaynta laga bilaabo 2019: Beddelka iskuulka

Heerka qalin-jabinta 7 sano

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.