Qariirad S

Lake Nokomis Community – Wenonah Community

Dusiga degmada

Buundooyin K-1
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 9:10AM-3:40PM  

Barnaamijka iskuulka kahoreeya

Barnaamijka iskuulka kadib

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 205

Furaha tirikoobka

  • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
  • Aasiyaan
  • Madow ama afrikaan mareykan ah
  • Isbaanish ama Laatiin
  • Cadaan
  • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
  • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 37%
Macalimiinta kala midibka ah 0%Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: AWOODA SARE

Harada Nokomis Wenonah waxay leedahay darajooyin K1. Imtixaanka gobolku ma bilaabo ilaa fasalka saddexaad, xogta akadeemiyada lama hayo. Qiimaynta hore ee tacliimeed waxay ku salaysan tahay ka baxsan dugsiga sare, Lake Nokomis Keewaydin waxqabadka.