Qariirad S

Aurora Middle School

Dugsiga Charter

Buundooyin 6-8
Qiimo Lacag la'aan

Saacadaha iskuulka 7:45AM-2:30PM  

Barnaamijka iskuulka kahoreeya

Barnaamijka iskuulka kadib

dharka iskuulka Pre K

Tirakoobka dadweynaha


Diiwangelinta 195

Furaha tirikoobka

 • Hindida mareykanka ah ama kuwa Alaska u dhashay
 • Aasiyaan
 • Madow ama afrikaan mareykan ah
 • Isbaanish ama Laatiin
 • Cadaan
 • Kuwa Hawai ku dhashay ama kuwa kale ee jasiirada Pasific
 • Laba iyo inka badan oo jinsiyadood

kuwa daqliga yar 82%
Macalimiinta kala midibka ah 35%

 • TacliinTacliinArdayda waxaa wax lagu baraa Isbaanishka & Ingiriisiga (labada luuqadood ee isdhexgela). Waxay u bixisaa barnaamijka luqada Ingiriisiga ah sida luqad labaad.
 • Extra ProgrammingBarnaamijyo dheeraad ahKuwa la shaqeeya Dugsiga Dhexe ee Aurora. Waxay siisaa barnaamijka hal-abuurka tignoolajiyada & tartan haweenka da'da yar.
 • Special EdWaxbarasho gaar ahWaxay bixisaa adeegyo waxbarsho oo gaar ah. Wac iskuulka wixii warbixin dheeri ah.
 • GaadiidGaadiidBaabuur raaca waa la bixinayaa. Wixii warbixin dheeraad aha kala xiriir iskuulka.
 • How To EnrollSida loo diiwangeliyoHadii aad xiiseeynayso diwaangelinta, kala xiriir (612) 722-1999. Fadlan codso markay tahay 3/31/22.


Qiimeynta tacliinta
XOG XADIDAN
Qiimaynta laga bilaabo 2019: AWOODA SARE

2019: Ardayda heerka fasalka (aqoontooda)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


2019: Ardaydu waxay ku socdaan waddadii (horumar)
Dul bood si aad u aragto celceliska xisaabta iyo akhriska ku jabay.

Kooxaha aan wax xog ah muujinin ayaa tilmaamaya inaysan jirin arday ku filan si ay ula socdaan kooxdaas ama xogta aan si guud loo heli karin.


Waxaan dooranay in aanan sheegin xogta guusha ee tacliinta iyada oo ay sabab u tahay ka qaybqaadasho yarida MCA ee guga 2021. Fadlan wixii warbixin dheeri ah ka fiiri rc.education.mn.gov -